logo

Jeżeli planują Państwo aranżację lub przebudowę swojego ogrodu warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, ponieważ błędy popełnione przy planowaniu mogą być bardzo kosztowne na etapie realizacji.

Nasz zespół to dyplomowani architekci krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i urządzaniu ogrodów.

Opracowujemy oryginalne projekty ogrodów dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Staramy się tworzyć ogrody nie tylko atrakcyjne wizualnie ale także funkcjonalne i łatwe w utrzymaniu.

Prace projektowe rozpoczynamy od wizji lokalnej w terenie i rozmowy na temat oczekiwań klienta w stosunku do projektu. W oparciu o uzyskane wytyczne powstaje koncepcja zagospodarowania ogrodu czyli układ przestrzenno-funkcjonalny , który na kolejnym spotkaniu jest przedłożony do zaopiniowania. Po akceptacji koncepcji przychodzi kolej na opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego ogrodu. Jest to rzut z góry w skali 1:100 uzupełniony wizualizacjami wybranych fragmentów ogrodu. Uzupełnieniem rysunków jest opis wraz z zestawieniem ilościowym projektowanych materiałów i zdjęciami zastosowanej roślinności. Na podstawie tak sporządzonego projektu można wykonać wycenę prac.

Koszt projektu ogrodu jest zaledwie niewielkim procentem wartości całej inwestycji jaką jest urządzanie ogrodu. Projekt ogrodu stanowi ważny element całej realizacji. Warto zlecić opracowanie dokumentacji specjaliście, dzięki czemu możliwe stanie się sporządzenie szczegółowego kosztorysu oraz dokładnego harmonogramu planowanych robót. Dobrze opracowany projekt decyduje o udanej realizacji inwestycji.

Zapraszamy do współpracy!