logo

REALIZACJA 6

Ogród założony w Olsztynie przy ulicy Bolka i Lolka. Jest to mały ogródek miejski z niewielkim trawnikiem otoczonym komponowanymi grupami roślin ozdobnych. Głównym miejscem wypoczynku w ogrodzie jest plac na planie okręgu, na którym ustawiane są meble ogrodowe.